Συνδέουμε την κοινότητα, προσφέρουμε γνώση, ενισχύουμε την ανάπτυξη.

Το σύνολο των πρωτοβουλιών που προσφέρουμε επεκτείνεται συνεχώς και ικανοποιεί το τρίπτυχο της φιλοσοφίας του οργανισμού, το οποίο αποτυπώνεται σε τρεις λέξεις:

Connect

Learn

Grow

Μεγάλες δυνατότητες δικτύωσης

Πρωταρχικός στόχος του “The Marketing Hub” είναι να αποτελέσει έναν πόλο έλξης για όλους τους marketers της χώρας μας, δημιουργώντας για αυτούς, μέσω των πρωτοβουλιών του, στο φυσικό και ψηφιακό κόσμο, μεγάλες δυνατότητες δικτύωσης και ανάπτυξης σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο.

 • Συνέδρια εξωτερικού
 • Συνέδρια στην Ελλάδα
 • Συμπόσια σε διάφορους τομείς
 • Κοινωνικές εκδηλώσεις
Σφαιρική και ολιστική ενημέρωση

Η ενότητα αυτή αποτελεί κόμβο περιεχομένου για το marketing. Φιλοδοξία μας είναι στον χώρο αυτό κάθε marketer να μπορεί να παρακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις σε διαφορετικές μορφές περιεχομένου. Να μπορεί να ενημερώνεται σφαιρικά και ολιστικά για κάθε τομέα του marketing από thought leaders και marketing experts, να έχει πρόσβαση στα διεθνή best και next practices και να λαμβάνει τον παλμό της ελληνικής και διεθνούς αγοράς.

 • Articles
 • Publications
 • Research papers
 • Webinars
 • Marketing Library
 
Ανάπτυξη και ενδυνάμωση ικανοτήτων

Το “The Marketing Hub” έχει ως στρατηγικό στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων των marketers και της ενδυνάμωσής τους σε κάθε φάση της επαγγελματικής τους ζωής και της καριέρας τους. Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσω στοχευμένων, εξαιρετικής ποιότητας πρωτοβουλιών και δράσεων στους παρακάτω τομείς, σε συνεργασία με υψηλού κύρους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 • Eκπαίδευση – Επιμόρφωση
 • Πιστοποίηση
 • Coaching
 • Mentoring

Το “The Marketing Hub” απευθύνεται σε τρία διακριτά τμήματα της ευρύτερης κοινότητας του marketing στη χώρα μας.

PROFESSIONAL MARKETERS

Στους επαγγελματίες marketers, οι οποίοι εργάζονται σε κάθε είδους επιχειρήσεις και σε διαφορετικές θέσεις, από junior marketers έως CMOs (in-house marketers), καθώς και σε marketers που δραστηριοποιούνται σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών marketing (agency marketers).

WITHIN BUSINESSES

Σε επιχειρηματίες – ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και start uppers που αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα του σύγχρονου marketing στην ανάπτυξη του οργανισμού τους και την επίτευξη των στόχων τους, χωρίς οι ίδιοι να είναι marketers.

ACADEMIA

Στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων όλων των σπουδαστών και των καθηγητών κάθε βαθμίδας του marketing στη χώρα μας, οι οποίοι σπουδάζουν ή εργάζονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς παροχής εκπαιδευτικού έργου.